Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Servicii SU - PSI

CE INSEAMNA SU?

SU reprezintă evenimente sau situații neașteptate și critice care pot varia de la incendii și cutremure până la inundații, accidente industriale, atacuri teroriste sau alte calamități similare. Aceste situații pot avea consecințe semnificative asupra comunităților și organizațiilor, iar pregătirea corespunzătoare este esențială pentru a minimiza riscurile și pentru a proteja viețile și bunurile.

Asistență și Documentație pentru Situații de Urgență

Efectuarea asistenței în domeniul Situațiilor de Urgență necesită abilități și cunoștințe specializate, și trebuie să fie realizată periodic, în funcție de specificul domeniului de activitate. Iată câteva aspecte importante ale acestui proces:

Intocmirea Documentației pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor: Acesta este un pas crucial în asigurarea securității.

Acesta include:

• Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor.

• Realizarea instructajului și întocmirea fișelor individuale de instruire referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

• Crearea fișelor postului care detaliază modul de insușire și respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

• Dezvoltarea instrucțiunilor specifice pentru fiecare loc de muncă cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor.

• Crearea planului de evacuare și acțiune în caz de incendiu sau forță majoră.

• Dezvoltarea planului de intervenție în conformitate cu legislația aplicabilă.

• Furnizarea asistenței în timpul controalelor efectuate de organele abilitate în domeniul Protecției Civile și Situațiilor de Urgență (PSI).

• Crearea scenariilor de siguranță la foc.

• Dezvoltarea planului de intervenție pentru stingerea incendiilor.

• Elaborarea planurilor de evacuare în caz de incendiu.

• Crearea planurilor de depozitare a mărfurilor, unde este necesar.Instruirea Lucrătorilor: Specialiștii noștri asigură instruirea lucrătorilor în ceea ce privește procedurile și măsurile de securitate specificate în domeniul Situațiilor de Urgență. Aceasta implică instrucții, cursuri, aplicații, exerciții practice și antrenamente, adaptate la tipurile specifice de risc.


Completarea Fișelor de Instruire pentru Situații de Urgență: După efectuarea instruirii, inspectorii noștri completează fișele individuale de instruire pentru fiecare angajat. Aceste fișe sunt semnate de persoana instruită și de către persoanele responsabile cu efectuarea și verificarea instruirii, asigurând astfel înregistrarea completă a procesului de instruire și a angajaților instruiți.


La noi, înțelegem importanța prevenirii incendiilor și a pregătirii pentru Situații de Urgență. Eforturile noastre se concentrează pe asigurarea siguranței la locul de muncă și pe respectarea legislației în vigoare pentru a proteja angajații și bunurile materiale.