Awesome Image
Awesome Image EVALUARE RISCURI

EVALUARE RISCURI

Identificăm din timp riscurile posibile şi luam măsurile potrivite ca să previi orice eveniment neplăcut. In calitate de evaluatori de riscuri intocmim evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a companiei dumneavoastra, executant, sarcina de munca, mijloace de munca si mediul de desfasurare a activitatii pe posturile de lucru.

Dosarul de evaluare riscurilor contine:
  • Awesome Image Identificarea riscurilor de accidentare și / sau de boală profesională pentru lucrători;
  • Awesome Image Elaborare de fişe de evaluare pentru fiecare loc de muncă si/sau post de lucru;
  • Awesome Image Propunerea măsurilor de eliminare şi/sau diminuare a riscurilor identificate;
  • Awesome Image Stabilirea nivelului de risc aferent fiecărui loc de muncă;
  • Awesome Image Stabilirea ierarhiei locurilor de muncă în funcţie de nivelul de risc şi calculăm nivelul de risc global al societăţii;
  • Awesome Image Interpretarea rezultatelor evaluării prin prisma legislaţiei în vigoare;
  • Awesome Image Prezentarea rezultatelor actiunilor întreprinse;
  • Awesome Image Întocmirea Planului de prevenire și protecție, pe baza riscurilor identificate la locurile de muncă;