Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Servicii SSM & SU

Ce inseamna SSM?

SSM este o prescurtare pentru "Securitate și Sănătate în Muncă". Aceasta reprezintă un domeniu esențial de activitate în gestionarea condițiilor de lucru și a siguranței angajaților într-un mediu de muncă.

Scopul principal al SSM este prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și a oricăror situații sau evenimente care ar putea pune în pericol sănătatea și siguranța angajațilorîn conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii muncii (L319/2006), cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor L 319/2006 (HG1425/2006), precum şi alte acte normative în vigoare.

Principalele aspecte acoperite de SSM includ identificarea și evaluarea riscurilor la locul de muncă, implementarea măsurilor de prevenire și control al acestor riscuri, asigurarea că angajații sunt instruiți corespunzător pentru a lucra în siguranță și respectarea reglementărilor și normelor legale în materie de securitate și sănătate în muncă.